Goodwill

Goodwill bedrijven omarmt één van de doelstellingen van de (rijks)overheid dat mensen met een arbeidsachterstand  zoveel  mogelijk bij het arbeidsproces worden betrokken. Simpel gezegd is het ons streven om van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking geen ‘buitenbeentjes’ te maken. Enerzijds is het werken aan een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven in velerlei opzichten goed voor de persoon in kwestie en anderzijds profiteert ook de maatschappij van de participatie van de mensen op de arbeidsmarkt.

Goodwill bedrijven ondersteunt deze maatschappelijke doelstelling van harte en is actief binnen meerdere marktsectoren waar dit streven daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Goodwill  hanteert daarbij de volgende missie, te weten “het leveren van kwalitatief goede producten en diensten met een maatschappelijke waarde in combinatie met ontwikkelingsprogramma’s op maat voor de individuele werknemers”.

Continue innovatie van onze producten en diensten zijn essentieel  in ons dagelijks doen en denken. Daarbij word  een verdienmodel gehanteerd om onze missie te kunnen realiseren. Het financiële rendement wordt niet alleen aangewend om onze aandeelhouders te laten delen in de winstneming maar meer nog om de missie, en daarbij de maatschappelijke impact, duurzaam tot stand te brengen..

Goodwill bedrijven heeft een ambitieuze groei strategie. Graag willen we in contact komen en blijven met partners in Nederland die een oplossing zoeken voor dagbesteding, werkplekken en sw medewerkers.

Goodwill bedrijven is met zo’n 100 medewerkers actief binnen de marktsectoren ICT-dienstverlening, Bike, Technische assemblage, Facilitair, en Deta.  Goodwill heeft vestigingen in Amsterdam, Hilversum, Amersfoort en Budapest.

Nieuwsgierig en geïnteresseerd in de missie of de bedrijven van Goodwill neemt u dan rechtsreeks contact op met Rob Dijkhuis, via mail; rob.dijkhuis@goodwillbedrijven.nl  of mobiel via 06-54387503