Goodwill

Goodwill bedrijven omarmt één van de doelstellingen van de (rijks)overheid dat mensen met een arbeidsachterstand  zoveel  mogelijk bij het arbeidsproces worden betrokken. Simpel gezegd is het ons streven om van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking geen ‘buitenbeentjes’ te maken. Enerzijds is het werken aan een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven in velerlei opzichten goed voor de persoon in kwestie en anderzijds profiteert ook de maatschappij van de participatie van de mensen op de arbeidsmarkt.

Goodwill bedrijven ondersteunt deze maatschappelijke doelstellin